Productrecycling

Sims Recycling Solutions NV is gespecialiseerd in het verwerken van afgedankte elektrisch en elektronische producten en afvalproducten uit de elektro- elektronica-industrie. De kennis en expertise wordt ook ingezet voor andere industrie sectoren wanneer het gaat om efficiënt sorteren, waarderen en vermarkten van restproducten. Het Sims Recycling Solutions verwerkingsproces kent een optimale balans tussen manuele demontage en mechanische verwerking en sortering. Het resultaat is een kostenefficiënte en milieuzekere oplossing voor alle WEEE en daaraan verwante stromen.

De afgedankte/overtollige produkten worden in de eerste fase van het proces gecontroleerd op en ontdaan van gevaarlijke stoffen en onderdelen. Dit gebeurd op basis van productkennis die is opgebouwd in het bedrijf veelal in samenwerking met de producent van de apparaten. In de volgende fase van het proces worden producten vermalen, waarna in eerste instantie het ijzer en het aluminium uit de producten gescheiden wordt. Koper, overige non-ferro’s waaronder edelmetalen en plastics worden in de daaropvolgende fases verder gescheiden.

De herwonnen kuststoffen ondergaan een verdere opwaardering d.m.v. processen binnen de Sims Group om van daar uit op de wereldgrondstoffenmarkt gebracht te worden. Het hergebruiken van kunststoffen is noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen zoals opgelegd door de WEEE richtlijn. De Sims Recycling Solutions processen dragen bij aan realisatie van deze verplichting en de bereikte recycling en recovery percentages zijn dan ook vaak hoger dan de wettelijk vereiste waardes.

Door de verwerkte materialen te bemonsteren, kent Sims Recycling Solutions NV exact de samenstelling van de door haar geproduceerde secundaire grondstoffen. Hiermee is niet alleen de materiaalwaarde van de produkten bekend maar ook de materiaalsamenstelling van de secundaire grondstoffen.

Sims Recycling Solutions NV levert direct aan wereldwijde smelters. Door het in stand houden van meerdere smeltcontracten is continuïteit in de afvoer gewaarborgd. De totaalcapaciteit van de mechanische processen is 190.000 ton per jaar.

Sollicitaties

Stuur uw spontane sollicitatie naar info.be@simsmm.com!
Of kijk hier voor meer info

Contact
Tel. +32 (0) 3780 52 42
Fax. +32 (0) 3780 52 41
Address. Europark Noord 32
Town/City B-9100 Sint Niklaas
Tel. +32 (0) 475 62 94 16
BTW-nummer. BE0 466.198.430