Verklaring van Sims Metal Management Limited

Onze webserver herkent van elke bezoeker van onze website automatisch zijn of haar domeinnaam, maar niet het emailadres (voor zover mogelijk). Wij verzamelen een samenvoeging van informatie met betrekking tot welke pagina’s door consumenten wordt bezocht en die informatie welke vrijwillig wordt aangeboden door de consument, zoals bijvoorbeeld informatie uit enquêtes en/of registraties. De door ons verzamelde informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en wordt niet gedeeld met andere organisaties met commerciële doeleinden.

Zodra een bezoeker zijn of haar filterschema heeft gekozen, wordt een cookie geïnstalleerd. Een cookie is een tijdelijk bestand welke op de computer van de bezoeker wordt opgeslagen en onthoudt het soort gebruik van deze bezoeker. Een cookie achterhaalt alleen maar informatie welke interactief door de bezoeker is doorgegeven.

Indien u online uw postcode aan ons doorgeeft, dan bestaat de mogelijkheid dat u periodiek mailings van ons krijgt met informatie over nieuwe producten, diensten of toekomstige acties. Indien u zulke mailings niet wenst te ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via e-mail of ons bereiken via de contactgegevens welke op deze website zijn weergegeven.

Indien u uw telefoongegevens online aan ons heeft verstrekt, dan bestaat de mogelijkheid dat er telefonisch met u contact wordt opgenomen met betrekking tot informatie over nieuwe producten, diensten of toekomstige acties. Indien u dergelijke telefoontjes niet wenst te ontvangen, dan kunt u dit aan ons laten weten door een e-mail aan ons te versturen.

Van tijd tot tijd is het mogelijk dat wij klantinformatie gebruiken voor nieuwe, niet voorziene doeleinden welke niet eerder zijn aangegeven in onze privacy regelingen. Indien ons beleid ten aanzien van informatie in de toekomst wijzigt, dan zullen wij slechts gebruik maken van die informatie welke is verzameld, nadat de beleidsregels zijn gewijzigd.

Voor klanten bestaat de mogelijkheid om te voorkomen dat hun informatie wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor die informatie in eerste instantie is verzameld. Indien u dit wenst te voorkomen, dan kunt ons u bellen nummer of een email sturen.

Op verzoek maken wij voor elke bezoeker inzichtelijk welke informatie wij over die bezoeker hebben opgeslagen. Bezoekers die dit wensen, worden verzocht een e-mail naar ons te versturen.

Op verzoek bieden wij bezoekers van onze website de mogelijkheid om onjuistheden in opgeslagen contactinformatie te corrigeren. Consumenten kunnen die informatie corrigeren door ons een e-mail te sturen.

Met betrekking tot de veiligheid merken wij graag het volgende op: wij hebben zorggedragen voor gepaste veiligheidsmaatregelen in onze fysieke faciliteiten om deze faciliteiten te beschermen tegen verlies, misbruik dan wel aanpassing van de over u via onze website opgeslagen informatie te beschermen.

Indien u van mening bent dat deze website niet conform dit informatiebeleid wordt gerund, dan wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.

Dit privacybeleid heeft betrekking op de websites van Sims Recycling Solutions NV onderdeel van Sims Metal Management Limited, welke bereikbaar zijn via http://www.simsrecycling.be. De externe hyperlinks vallen niet onder ons beleid.

Sollicitaties

Stuur uw spontane sollicitatie naar info.be@simsmm.com!
Of kijk hier voor meer info

Contact
Tel. +32 (0) 3780 52 42
Fax. +32 (0) 3780 52 41
Address. Europark Noord 32
Town/City B-9100 Sint Niklaas
Tel. +32 (0) 475 62 94 16
BTW-nummer. BE0 466.198.430