Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sims Recycling Solutions NV en haar moedermaatschappij Sims Metal Management Limited zijn al jaren actief bezig om de impact van hun activiteiten op het milieu te verminderen. De resultaten van deze inspanning komen bovenop de milieuwinst van recycling, zoals o.a. een lagere CO2-uitstoot ten opzichte van het gebruik van nieuwe materialen.

Jaarlijks wordt een rapport opgemaakt over onze key performance indicators op het gebied van milieu en worden verschillende gegevens gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.

De moedermaatschappij van Sims Recycling Solutions NV, Sims Metal Management Limited (voorheen Sims Group), werd op het World Economic Forum in 2010 in Davos wederom opgenomen in de lijst van de 100 meest duurzame ondernemingen ter wereld.

Dit initiatief onderscheidt bedrijven die ten opzichte van hun branchegenoten een consistente en superieure positionering tonen en dit middels hun prestaties voor wat betreft milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de open wijze van leiderschap ook daadwerkelijk aantonen.

Naar verwachting zijn deze Global 100-leden wereldwijd in de beste positie als het gaat om de lange termijn onrtwikkeling van hun bedrijf. Dit bereiken zij door hun permanente aandacht voor de belangen van alle stakeholders en het vertrouwen dat zij daarmee de maatschappij en investeerders inboezemen.

Sims Metal Management Limited was het enige afval- en recyclingbedrijf dat de top 100 haalde. Verdere informatie over dit project is te vinden op de Global 100-website.

Sims Metal Management Limited streeft ernaar om binnen Europa en wereldwijd haar duurzaamheid op de volgende vlakken te meten en te registreren.

Energieverbruik, voor 2010 binnen Europa met een daling van 9,4% t.o.v. 2010.

Wereldwijd verminderen onze bedrijven de  koolstofuitstoot (2% ten opzichte van 2009), de vervuiling en het energieverbruik.

In het jaar 2010 deed Sims Metal Management Limited voor het vijfde opeenvolgende jaar mee aan het Carbon Disclosure Project (CPD6) en stond de onderneming voor de tweede keer in de Dow Jones Sustainability Index.

Sollicitaties

Stuur uw spontane sollicitatie naar info.be@simsmm.com!
Of kijk hier voor meer info

Contact
Tel. +32 (0) 3780 52 42
Fax. +32 (0) 3780 52 41
Address. Europark Noord 32
Town/City B-9100 Sint Niklaas
Tel. +32 (0) 475 62 94 16
BTW-nummer. BE0 466.198.430