Verwerking van producten met gevaarlijke stoffen

Een bijzondere specialisatie van Sims Recycling Solutions NV is het verwerken van beeldbuizen van TV’s en computermonitoren. Gedemonteerde – einde levensduur – beeldbuizen worden zodanig bewerkt dat alle vormen van vervuiling (inclusief fluorescentie poeders) zorgvuldig worden verwijderd en afgevoerd. Het glas-eindproduct en de herwonnen ferro- en non-ferrometalen zijn van een hoge kwaliteit en zuiverheid en geschikt om wereldwijd door diverse grondstofproducenten te worden ingezet. Het glas onder andere bij de productie van nieuwe beeldbuizen. Door het glas en de metalen als grondstof te gebruiken gaan we efficiënter om met schaarse bronnen en besparen we op de energie die nodig zou zijn voor het winnen nieuwe materialen.

Toner Cartridge Recycling: voor de verwerking van gebruikte toner cartridges is een speciale recyclinginstallatie bij Sims Recycling Solutions NV ontwikkeld en in gebruik. Deze installatie verwerkt, in een gesloten geconditioneerde omgeving, gebruikte cartridges uit copiers en printers. Het proces is gericht op het maximaal herwinnen van materialen. Dit wordt bereikt door poeders geschikt te maken voor energieterugwinning en de metalen en kunststoffen op te werken tot herbruikbare materialen. Door de schaalgrootte van de installatie en de te verwerken volumes wordt een kostenefficiënte en milieuveilige oplossing gerealiseerd.

Sollicitaties

Stuur uw spontane sollicitatie naar info.be@simsmm.com!
Of kijk hier voor meer info

Contact
Tel. +32 (0) 3780 52 42
Fax. +32 (0) 3780 52 41
Address. Europark Noord 32
Town/City B-9100 Sint Niklaas
Tel. +32 (0) 475 62 94 16
BTW-nummer. BE0 466.198.430