Feedback

Sims Recycling Solutions NV zoekt permanent naar verbetering van haar website. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft danwel moeilijkheden heeft ondervonden bij het gebruik van onze website dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Sollicitaties

Stuur uw spontane sollicitatie naar info.be@simsmm.com!
Of kijk hier voor meer info

Contact
Tel. +32 (0) 3780 52 42
Fax. +32 (0) 3780 52 41
Address. Europark Noord 32
Town/City B-9100 Sint Niklaas
Tel. +32 (0) 475 62 94 16
BTW-nummer. BE0 466.198.430