Achtergrondinformatie

Zowel de Belgische overheid als de Europese Unie hanteren beleid om  de hoeveelheid stortafval te verminderen, het milieu te beschermen, gebruik van gevaarlijke stoffen uit te bannen of strek te verminderen en de duurzaamheid in het gebruik van natuurlijke grondstoffen te bevorderen. Daarom hebben ze wetgeving ingevoerd die producenten en importeurs verplicht de door hen op de markt gebrachte elektrische en elektronische producten na afdanking door de gebruiker op verantwoorde wijze af te voeren en te recyclen.

De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn) stelt voorwaarden aan inzameling, hergebruik en recycling van elektrische en elektronische apparatuur..

Producenten (of distributeurs) van elektrische en elektronische producten zijn verplicht om:

  • Zich te registreren bij de bevoegde autoriteit die elke EU-lidstaat heeft aangewezen om te controleren of producenten alle wetten naleven en schattingen te verstrekken van het gewicht van de apparatuur die jaarlijks op de markt wordt gebracht.
  • Voor aanvaardbare financiële garanties te zorgen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen die in elke lidstaat gelden.
  • Ervoor te zorgen dat de juiste gegevens verzameld worden om naleving van de in elke relevante lidstaat geldende wet- en regelgeving te bewijzen.

Kijk voor meer informatie:

Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Sollicitaties

Stuur uw spontane sollicitatie naar info.be@simsmm.com!
Of kijk hier voor meer info

Contact
Tel. +32 (0) 3780 52 42
Fax. +32 (0) 3780 52 41
Address. Europark Noord 32
Town/City B-9100 Sint Niklaas
Tel. +32 (0) 475 62 94 16
BTW-nummer. BE0 466.198.430