Logistieke diensten en vernietiging

Daar waar de klant veelal kennis in huis heeft van de distributielogistiek voor nieuwe producten blijkt dat in het geval van afgedankte en/of overtoligge elektronische producten specifieke kennis nodig is van “afval transport”. Teneinde onze klanten maximaal van dienst te zijn kan Sims Recycling Solutions NV u ook maatwerk leveren als het gaat om de afvoer van uw afgedankte en/of overtollige produkten. Zowel palletvervoer als bulkvervoer door middel van containers of kiepwagens behoort tot de mogelijkheden en uiteraard dragen wij zorg voor alle wettelijk voorgeschreven vergunningen en documenten die hierbij nodig zijn. Geen zorgen meer voor de klant.

Sims Recycling Solutions NV biedt diensten voor de vernietiging van producten die absoluut vernietigd moeten worden. Het verwerkingsproces van Sims Recycling Solutions verzekert u dat alle producten en eventuele data worden vernietigd. Bovendien kunnen wij u op verzoek een bewijs van vernietiging (COD) leveren per shipment of zelfs per produkt met daarop vermeld merk, type en serienummer van betreffende produkten.

Een bijzondere werkwijze bij de vernietiging van producten is die onder BOD. In dit proces, waarvoor Sims Recycling Solutions NV de benodigde vergunningen bezit, worden in een strikte procedure te vernietigen producten ontvangen, geregistreerd, gedocumenteerd en onder toezicht van betrokken autoriteiten verwerkt. Het gaat in dit geval om goederen uit voorraad die nog niet in de EU zijn ingevoerd en waarvan de producent / importeur besluit deze niet op de markt te brengen. Door gebruik te maken van deze Sims Recycling Solutions NV dienst voorkomt de klant importheffingen op de betreffende producten.

Te verwerken producten die als product nog marktwaarde hebben en die om die reden extra zekerheden vragen, kunnen gedurende opslag en verwerking geplaatst worden in 24/7 beveiligde ruimtes. Goederen die onder douanetoezicht behandeld moeten worden, worden als regel altijd in beveiligde ruimtes opgeslagen.

Logistiek: Samen met het Sims Recycling Solutions team realiseert u een optimale logistieke infrastructuur. Een “track en trace” systeem maakt het mogelijk om apparaten van inzameling tot aflevering te volgen, opdat u een volledig controleerbaar logistiek traject ter beschikking krijgt.

Sollicitaties

Stuur uw spontane sollicitatie naar info.be@simsmm.com!
Of kijk hier voor meer info

Contact
Tel. +32 (0) 3780 52 42
Fax. +32 (0) 3780 52 41
Address. Europark Noord 32
Town/City B-9100 Sint Niklaas
Tel. +32 (0) 475 62 94 16
BTW-nummer. BE0 466.198.430